logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

LMD har startet opp arbeidet med en ny landbruksmelding


LMD innleder om arbeidet med ny landbruksmelding, foto_Bjørn Lauritzen
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk har startet arbeidet med en ny landbruksmeldning, og Småkraftforeninga var invitert til å gi en orientering om småkraftens rolle som landbruksutvikler m.v.

Lagt ut 20/05-2010

Meldingen skal være klar våren 2011 og skal etter alle solemerker inneholde et eget kapittel om tilleggsnæringer. Småkraftforeninga var i den forbindelse invitert sammen med tre andre organisasjoner til å orientere LMDs administrasjon om småkraftens betydning som verdiskapning og grunnlag for bosetting i distriktene. Småkraftforeninga gjorde et poeng ut av at småkraften like godt kan bli en hovednæring som den kan bli en tilleggsnæring, men at byråkratiseringen må stoppe opp. Småkraftforeninga mener det er svært positivt at LMD legger opp til at småkraften blir en del av landbruksmeldningen og vi vil komme med ytterlige innspill til prosessen med å utarbeide meldingen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda