logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Skumsvoll fikk svar av Riis-JohansenFrp's Henning Skumsvoll fik svar på sitt spørsmål om Riis-Johansen var komfortabel med at småkraftverk i kommuner med svak kommuneøkonomi ikke får sertifikater.

[LINK]

Lagt ut 22/05-2010

Terje Riis-Johansen sitt svar er som følger: "Formålet med elsertifikatene er å bidra til økt produksjon fra fornybare energikilder. Overgangsordningen ble etablert for å sikre fortsatt utbygging av fornybar kraft fram til det felles elsertifikatmarkedet med Sverige er etablert. Dette var også begrunnelsen for Bondevikregjeringen da den etablerte en overgangsordning i 2003. Regjeringens opplegg for overgangsordningen er basert på en helhetsvurdering og det var viktig å skjære gjennom vanskelige grensedragninger og avklare ordningen framover. Vannkraftverk med byggestart etter 1.1.2004 og installert effekt inntil 1 MW (mikro- og minikraftverk) er inkludert i ordningen." Intet nytt fra den kanten altså, noe som heller ikke var ventet. Se link for spørsmål med begrunnelse samt svaret.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda