logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

D-dag for overgangsreglene


Kan avgjøre: Erling Sande, foto_Bjørn Lauritzen
I dag avgjøres i praksis om dok 8. forslaget om å fjerne 1 MW begrensningen i overgangsordningene får tilslutning eller ikke.

Lagt ut 27/05-2010

Stortingets energi- og miljøkomite skal i dag avgi innstilling i dok. 8 forslaget fra opposisjonen. Selv om Senterpartiet flere ganger har sagt at de ikke ønsker begrensningen på 1 MW, som gjør at om lag 160 småkraftverk blir fratatt tidligere garantert støtte, kommer de høyst sannsynlig ikke til å stemme for forslaget. Årsaken er rett og slett at forslaget kommer fra opposisjonen. Dette til tross for at Senterpartiet til alt overmål sitter med lederen for komiteen, nemlig Erlig Sande fra småkraftfylket Sogn og Fjordane. Småkraftforeninga vil selvsagt redegjøre for innstillingen, med alle merknader, så snart den foreligger.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda