logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftseminar i Målselv i gang


Foto_Bjørn Lauritzen
Småkraftforeninga arrangerer sammen med Norges Bondelag, Grønne energikommuner og Næringshagen i Troms et småkraftseminar i Målselv Troms.

Lagt ut 02/06-2010

Seminaret samler om lag 30 deltagere og temaene favner vidt; fra fallretter og grunneiersamarbeid, planlegging av kraftverk i egen regi, konsesjonsbehandling, etablering og drift av småkraftverk samt presentasjon av en utstyrsleverandør (Energi Teknikk). Foredragsholderne favner også vidt og inkluderer følgende: * Helge Midttun, Grønne energikommuner * Terje Engvik, Bondelaget * Bjørn Lauritzen, Småkraftforeninga * Gunnar Olav Furu, plansjef Sunndal kommune. * Anders Sigstad, Landkreditt * Gry Berg, NVE. * Eivind Tvedt, Energi Teknikk

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda