logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga deltok på småkraftseminar på Geilo


Bardøla Høyfjellshotell, foto_Bjørn Lauritzen
Seminaret ble arrangert av Ustekveikja Energi på Bardøla Høyfjellshotell og samlet om lag 30 interesserte.

Lagt ut 04/06-2010

Deltagerne var i hovedsak eiere av kraftverk i drift eller hadde konkrete utbyggingsplaner med søknad om konsesjon inne til behandling hos NVE. Småkraftforeninga tok for seg de mest sentrale rammevilkårene så som nettilgang, anleggsbidrag, sertifikatene inkludert overgangsordningene, konsesjonskøen, vernede vassdrag, fylkesvise planer, forslag om konsesjonsplikt for lavspent fordelingsanlegg m.v.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda