logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Konsesjonsplikt lavspent fordelingsanlegg

Som kjent har OED sendt ut på høring et forslag om å innføre konsesjonsplikt også for lavspent fordelingsanlegg.

Lagt ut 08/06-2010

Småkraftforeninga har gått kraftig i mot dette forslaget da vi mener det vil fjerne en viktig motivasjon for å etablere mange småkraftverk, nemlig å kunne forsyne en mindre gruppe forbrukere med egenprodusert kraft og uten å måtte svare nettleie til nettselskapet. Etter det vi kjenner til vil imidlertid OED likevel gjennomføre de foreslåtte endringene i forskriften og at den trolig vil bli gjort gjeldende fra 1. juli i år. Småkraftforeninga beklager dette og registrerer at istedet for å legge til rette for småkraftproduksjon, så er også dette ett skritt i feil retning. Ordningen får imidlertid ikke tilbakevirkende kraft.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda