logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Forslag om å heve konsesjonsplikten fra 1 til 3 MW i vernede vassdragSelv om innstillingen foreslår at forslaget avvises (og kun vedlegges protokollen) så inneholder innstillingen noen interessante formuleringer.

[LINK]

Lagt ut 10/06-2010

I første rekke gjelder dette henvisningene til olje- og energiministerens brev til komiteen av 12. mai 2010, hvor han ikke avviser en at det pga. hensynet til forsyningssikkerhte og klimatrrusselen, at det kan tillates kraftverk over 1 MW i vernede vassdrag. Dette er ikke det samme som å heve konsesjonsgrensa, siden det i hvertfall i teorien er mulig å etablere kraftverk over 1 MW (og som da utløser konsesjonsplikt). Det er likevel positivt at man erkjenner at klimatrusselen mv., må innebære at alle steiner må snus i arbeidet med å begrense CO2-utslippene, inkludert utbygginger i vernede vassdrag. Se link for innstillingen til E&M komiteen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda