logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE har gitt konsesjoner minikraftverk

Dette er selvsagt positivt og Småkraftforeninga gratulerer Øygardselva kraftverk og Laurdalselv kraftverk med konsesjonene.

[LINK]

Lagt ut 10/06-2010

Det som imidlertid er noe spesielt er at begge prosjektene vil bli berørt av Tussa Nett sitt ønske om å sanere en 66 kV linje. De nye planlagte minkraftverkene og en rekke eksisterende kraftverk, er avhengige av at denne linja ikke rives. NVE har imidlertid gitt Tussa Nett løyve til sanering, etter først å ha gått i mot en slik sanering. Saneringsløyvet er forøvrig påklaget til OED og det forventes en endelig avgjørelse før sommeren. Det er imidlertid et betydelig paradoks at NVE gir nye konsesjoner til kraftverk som er avhengig av ei linje som NVE har gitt saneringsløyve til. Se link til oppslag om saneringssaka.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda