logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny masteroppgave om det kommede sertifkatmarkedet

Oppgaven heter "Possible designs of a joint Norwegian/Swedish system for tradable green certificates"

Lagt ut 14/06-2010

Forfatter er master of Science student Ingrid Björklund. Småkraftforeninga er intervjuet i forbindelse med oppgaven som nå foreligger. Oppgaven inneholder en grundig analyse av mulige implementeringsalternativer, og har særlig vurdert dette ut fra investors synsvinkel. Det vil gå for langt å gjengi alle analysene, men vi nøyer oss med å peke på at rapporten er i tvilende til at ordningen rent tidsmessig klarer det forutsatte oppstartstidspunket som er 1. januar 2012. Rapporten kan fås ved å maile bjorn.lauritzen@norskog.no.

Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager