logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Miljøvernavdelingen påklager småkraftløyve

Fylkesmannens miljøvernavdeling i Buskerud har påklaget et byggeløyve gjeldende et småkraftverk i Vikaåne ved Vikastølen i Hol kommune.

Lagt ut 15/06-2010

Fylkesmannen mener tiltaket vil redusere inngrepsfrie naturområder i Hallingskarvet nasjonalpark, også de såkalla villmarksprega områdene. Fylkesmannen mener at tiltaket kommer i konflikt med nasjonale miljømål om bevaring av inngrepsfrie naturområde og mener også at regionalt viktige friluftsområder knyttet til Rallarveien blir negativt berørt. Viss Hol kommune ikke retter seg etter Fylkesmannens krav om omgjøring, vil saken bli sendt over til departementet som så må oppnevne settefylkesmann for å behandle klagasaken.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda