logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

SERO skal utrede elsertifikatsystemet

Bakgrunnen er Norges planlagte inntreden i markedet fra 2012.

Lagt ut 24/06-2010

Også den svenske regjeringen skal utrede et felles marked med Norge. SERO begrunner utredningen med at det nettopp er regjeringens eget initiativ, implementeringen av EUs fornybar direktiv og innlemmelsen av Norge fra 2012, som er bakgrunnen for SEROs initiativ. Det er konsulentfirmaet TSEM AB som har fått oppdraget. I oppdraget inngår en analyse av sertifikatmarkedetes effektivitet, både med hensyn på økt produksjon men også kostnader for kundene. I tillegg skal de vurdere hvilken produksjon som behøver støtte. Rapportens konklusjoner skal lede til forslag til endringer i ordningen samt konsekvenser av at Norge blir med fra 2012. Småkraftforeninga er ikke overrasket over SEROs initiativ da de lenge har gitt uttrykk for en betydelig skepsis til at Norge blir med i markedet. Vi merker oss også at de ønsker en differensiering av teknologiene - og det er ingen hemmelighet at svenskene ønsker en lavere støtte (helst ingen) til norsk vannkraft, småkraften inkludert.

Kalenderen:
17/08-2018:
Fagseminar Brødrene Dahl Vasskraft

27/09-2018:
Kraft i Vest 2018

18/10-2018:
Norges Energidager