logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Retningslinjer for tilknytning av småkraftverk

Sintef har som kjent arbeidet med å utarbeide standariserte retningslinjer for tilknytning av småkraftverk til distribusjonsnettet.

Lagt ut 12/07-2010

Retningslinjene har fokus på tekniske krav. Nå foreligger det et rapportutkast. Småkraftforeninga har gitt innspill til dette arbeidet tidligere. Vår primære holdning er at vi støtter prosjektet siden det i dag finnes like mange måter å tilknytte et småkraftverk til nettet som det finnes nettselskaper, dvs. 150 måter. Småkraftforeninga er, som nettselskapene, opptatt av en høy kvalitet på kraftleveransene til kundene, dvs. med minst mulige spenningsvariasjoner. Ønsket om å unngå spenningsvariasjoner m.m., må imidlertid ikke føre til en overdreven kravspesifikasjon som blir unødig dyrt - og vår holding er at man må fkusere på hva som er nødvendig å ha framfor det som er kjekt å ha. Småkraftforeninga vil gi innspill til utkastet til retningslinjer.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda