logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Naturvernforbundet smir mens jernet er varmt

Ikke helt uventet retter nå Naturvernforbundet fokus også mot Ørskog-Fardal traseen.

[LINK]

Lagt ut 07/08-2010

Dette er, som Småkraftforeninga har omtalt tidligere, en langt mer vesentlig linje for å realisere småkraftpotensialet enn Sima-Samnanger. Trolig er nettopp det årsaken til at Haltbrekken allerede nå bereder grunnen for en ny massiv motkampanje mot også denne traseen. Småkraftforeninga synes kraftlinjemotstanden er smått surrealistisk. Alle er for ny fornybar energiproduksjon samtidig som de samme tilhengerene av en miljøvennlig energiomlegging også er i mot etableringer av både vindmøller, småkraftverk og ikke minst det helt nødvendige overføringsnettet. Naturvernforbundet er dessuten eksperter i å skyve problemene foran seg ved at de ofte viser til umodne teknologier. Det har vi sett tydelig på vindkraftsektoren hvor vindmøllene har blitt flyttet stadig lenger ut av syne og nå snakker Naturvernforbundet om offshore vindkraft. Det er nesten rart at ingen der i gården har foreslått av man skal vente på trådløs kraftoverføring som et alternativ til luftspenn. Se link for mer info.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda