logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Gasskraftverkene kan være overflødige

Mens OED skal utrede sjøkabling i Hardanger er planen at tre mobile gasskraftverk skal skire forsyningssikkerheten til Bergensområdet.

Lagt ut 11/08-2010

Nå finnes det imidlertid et alternativ til forurensende gasskraftverk. Det foreligger planer om småkraftverk i Eikedalsvassdraget men siden dette er et vernet vassdrag, blir ikke disse småkraftverkene realiserte. Blir imidlertid sideelvene til dette vassdraget tatt ut av verneplane, eller satt i samme kategori som sideelvene til Vefsna, kan det bygges ut om lag 140 GWh i dette vassdraget. Småkraftverkene kan etableres uten å forringe det opprinneleige verneobjektet som er fossen Bratte siden all produskjon vil være nedstrøms denen fossen. Denne kraften kan kjøres rett inn på linja fra Børdal (Samnanger) - Bergen, og dermed redusere behovet for mobile gasskraftverk betraktelig. Dette vil væra et godt miljøalternativ, og forsyningsikkerheten vil bli ivaretatt. Hvis myndighetene legger forholdene til rette kan dette bygges på relativt kort tid.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda