logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Riis-Johansen orienterer i Øystese


Terje Riis-Johansen, foto_Bjørn Lauritzen
Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen orienterer akkurat nå om kuvendingen i Sima-Samnanger saka.

Lagt ut 11/08-2010

Riis-Johansen møter engasjerte organisasjoner på Hardangerfjord Hotell i Øystese. Karl Eirik Schøtt-Pedersen understreket den kritiske situasjonen for Bergensområdet i dag, og at situasjonen er uakseptabel. Han presiserte også at et av problemene med sjøkapling er at denne er kritisk for forsyningen til Bergen, og at den således ikke kan sammenlignes med andre sjøkabler feks NorNed. Schøtt-Pedersen sa at et egent prisområde for Bergen vil være nødvendig i påvente av kraftlinja, og at kablingsalternativene utsetter linja i 6-8 år. Et eget prisområde for Bergensregionen vil innebære en at kraftprisen til forbruker blir høyere slik at forbruket går ned, og på den måten reduseres forbruket.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda