logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Sjøkabel vs. luftspenn

Debatten om sjøkabling i Hardanger er mangelfullt fundamentert og for småkraften er sjøkabling av flere årsaker ikke et reelt alternativ til luftspenn.

Lagt ut 12/08-2010

Kort oppsummert er småkraftbransjen innvendinger mot kabling følgende: * Sjøkabling representerer Bypass og gir ingen tilknytningsmuligheter. * Sjøkabling er svært mye dyrere enn luftspenn noe som også vil fordyre småkraftprosjektene. * Driftssikkerheten er trolig omtrendt like god som luftspenn, men reperasjonstiden vil være vesentlig lenger noe som kan medføre lange perioder uten å kunne levere småkraften inn på nettet. * Sjøkabling krever DC med kostbare omformere i hver ende. ”Ny” AC-kabelteknologi (420kV PEX) gir litt mindre tap og men endrer ingen forutsetning. * Sjøkabling er teknisk krevende særlig på store dyp og vil i realiteten forsinke de planlagte prosjektene med om lag 5-7 år. Med dette som faktabakgrunn er det vanskelig å se at sjøkabling kan gjennomføres i Sima-Samnanger og ikke minst mellom Ørskog og Fardal, og samtidig kunne nå sertifikatavtalens målsetninger om 12,5 TWh med ny fornybar kraft innen 2020. Konsesjonssøkt småkraften som er satt på vent i påvente av Sima-Samnanger og Ørskog-Fardal, representerer en årlig produksjon på om lag 1,5-2 TWh. I tillegg er det et restpotensial på minimum 4 TWh som ennå ikke er konsesjonssøkt.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda