logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Ny rapport: betydelig verdiskaping i fornybarnæringen

En ny kartlegging utført på oppdrag fra Intpow (Norwegian Renewable Energy Partners) viser at energinæringen står for 62 milliarder av norsk verdiskapning og sysselsetter over 40.000 mennesker.

[LINK]

Av Henrik Glette
Lagt ut 25/08-2010

Rapporten Statistikk for energinæringen i Norge viser at det er over 2000 bedrifter som leverer produkter eller tjenester til næringen ren energi og miljøteknologi. Utvalgte vektede nøkkeltall for energinæringen i 2008 viser en omsetning på 167 milliarder og den totale verdiskapningen var på 62 milliarder. Over 40 000 er sysselsatt i næringen. Statistikk for energinæringen i Norge ble lagt frem i forbindelse med det årlige partnermøtet til Intpow. Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag fra Intpow. Rapporten kan leses i sin helhet på Intpows hjemmesider.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda