logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Norge har en sentral rolle innen fornybar energi

Det internasjonale energibyrået lanserte i dag rapporten Energy Technology Perspectives i Oslo.

Av Henrik Glette
Lagt ut 27/08-2010

Byråets leder, Nobuo Tanaka, understreket i sin innledning hvor viktig rolle Norge kan spille i forsyningen av fornybar energi, og trakk spesielt fram vannkraftens rolle. Han var også tydelig på at myndigheter må sørge for stabile og forutsigbare rammevilkår for utviklingen av fornybare energikilder. Småkraftforeninga var tilstede på lanseringen og er svært fornøyde med at flere av innlederne trakk fram småkraft som en bærekraftig og balansert energikilde. Vi håper at dette, samt rapportens understrekning av hvor prekært det er for den globale klimasituasjonen at det bygges ut flere fornybare energikilder, gjør at norske myndigheter vil se på rammevilkårene for næringen. Nødvendigheten av forsterking og utbygging av nett var også et tema som ble trukket fram av flere. Småkraftutbyggere har fremdeles store utfordringer i forhold til usikkerhet rundt grønne sertifikater og andre sentrale tema. Småkraftforeninga vil fortsatt sørge for å være tilstede og påvirke slik at disse temaene stadig blir belyst og for å sikre forutsigbare vilkår i framtida.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda