logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Vil utsette vedtakSunnmørsposten kan i dag melde at leiaren i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Erling Sande (Sp) vurderar å utsette vedtaket om utbygging av den nye kraftlina frå Ørskog til Fardal.

[LINK]

Av Henrik Glette
Lagt ut 02/09-2010

Sande vil utsetje vedtaket til konklusjonane føreligg frå dei uavhengige utvala som skal granske vedtaket om utbygging av master i Hardanger. Småkraftforeninga er bekymra over signala dette sender, og forutset at alle naudsynte omsyne vert tekne i den ordinære handsaminga. Det er særs viktig for småkraftutbyggarar og for vidare satsing på fornybar energi, at framføringa av slik energi vert sikra snøggast råd, slik at ein kan få fortgang i konsesjonsbehandlinga av nye kraftverk i Sogn og Fjordane og på Sunnmøre. Det eksisterande nettet har ikkje kapasitet til å handtere den naudsynte utbygginga. Skal ein nå dei vedtekne måla om meir fornybar kraft, kan ein ikkje vente med utbygging av naudsynt distribusjonsnett.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda