logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga vil ha fakta om fossekallen

NRK Sogn og Fjordane skriver på sine nettsider om at fossekallen kan være utrydningstruet om få år, basert på Naturvernforbundets tidligere leder Erik Solheim. Han påstår at småkraftutbygginger truer eksistensgrunnlaget til nasjonalfuglen.

Av Henrik Glette
Lagt ut 13/09-2010

Dette stemmer ikke overens med de tilbakemeldinger Småkraftforeninga får fra medlemmer som forteller om at fossekallen lever og trives i minstevannføringen også etter utbygging. Småkraftforeninga er selvsagt opptatt av artsmangfold, men mener at det er viktig å bygge på fakta og kunnskap. Foreninga vil derfor oppfordre NVE til å gjennomføre en etterundersøkelse på utbygde småkraftverk for å avdekke fossekallens levekår.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda