logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Klager Tussa Nett inn for NVE og Konkurransetilsynet

Etter en rekke forsøk på å få tilgang på informasjon om hvilken nettkapasitet som vil utløses av den nye Sulafjordforbindelsen, ser Småkraftforeninga ingen annen utvei enn å be offentlige instanser om hjelp.

[LINK]

Av Henrik Glette
Lagt ut 22/09-2010

Den nye forbindelsen mellom Haugen og Ålesund til Ørskog vil etter selskapenes egne uttalelser gi en forbedring i den prekære leveringssikkerheten til Sunnmøre. Likevel er ikke selskapet villig til å gi Småkraftforeninga eller lokale småkraftprodusenter konkret informasjon om hva dette vil bety i praksis, og om dette vil gi grunnlag for lettelser i den byggestoppen som er gjort gjeldende for nye småkraftprosjekter i området fram til forbindelsen Ørskog-Fardal er på plass. Området som er underlagt byggestopp har stort småkraftpotensiale og vil kunne bidra til å avhjelpe underdekningen i Midt-Norge. Når både Tafjord Kraftnett og Tussa Nett i andre sammenhenger uttrykker at denne forbindelsen vil ”utløse ledig kapasitet”, mener foreninga det er bemerkelsesverdig og ikke i samsvar med nettselskapenes allmenne funksjon at ikke beregninger på slik kapasitet gjøres tilgjengelig. Etter gjentatte forsøk og utstrakt korrespondanse har Småkraftforeninga nå valgt å klage Tussa Nett inn for både NVE og Konkurransetilsynet. - Dette er ny grunn, og vi velger å klage inn for begge disse instansene. Vi er ikke sikre på hvem som skal håndheve dette, men mener det er både misbruk av selskapets monopolstilling og manglende oppfyllelse av nettselskapets tilknytningsplikt, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. Småkraftforeninga håper klagene setter i gang en prosess som vil avklare både selskapets plikter og hvilken myndighet som skal føre tilsyn med at nettselskapenes åpenbart svært mektige situasjon ikke fører til at mindre aktører skvises. - Tussa Nett avfeier foreninga med at de godt kan bistå oss med de henvendelser vi måtte få, men vi vil heller at de bruker kapasiteten sin på å regne ut og formidle hvilken kapasitet som vil frigjøres, sier Glette. Klikk på linken for å se Tussa Nett sitt svar til foreninga ved andre forsøk.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda