logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Sertifikatloven på høring i løpet av høstenPå et frokostseminar om fornybar energi i regi av ZERO lovet politisk rådgiver i OED, Ivar Vigdenes at loven om de grønne sertifikatene skal ut på høring ”i løpet av høsten”. Småkraftforeninga er avventende.

Av Henrik Glette
Lagt ut 23/09-2010

Vigdenes presiserte at framdriften er god, at det er løpende kontakt mellom svenske og norske myndigheter på alle nivå og at planen står fast – fellesmarkedet skal være på plass fra januar 2012. Kontakten over grensen har også foregått på politisk nivå, avslørte rådgiveren. Småkraftforeninga er glad for at det jobbes med den viktige ordningen, men er avventende. - Vi er overasket over at det fremdeles bare vises til at det skal skje noe, men igjen uten at det vises til konkrete og håndgripelige resultater, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. - Vi ser fram til å få et konkret lovforslag på bordet og å få arbeidet med betingelser og overgangsordning. Det var ellers lite nytt å melde inne regjeringens fornybarsatsning, og møtet bar sterkt preg av utålmodige næringer og klimabevegelse. Det ble sterkt understreket fra alle parter at utbygging av distribusjonsnett er en betydelig flaskehals for videre utbygging av fornybar kraft. Innledningen på møtet skulle egentlig holdes av olje- og energiminister Terje Riis Johansen, men han måtte melde avbud, ifølge sin rådgiver på grunn av at det ”skjer mye” i både departementet og i Senterpartiet for tiden.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda