logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Naturvernforbundet bommer igjen

NRK Trøndelag melder i en nettsak at utbyggingen av småkraftverk går så fort at ikke Naturvernforbundet rekker å behandle konsekvensene. Småkraftforeninga reagerer på en ensidig og feilaktig framstilling.

Av Henrik Glette
Lagt ut 23/09-2010

Nok en gang lar et distriktskontor i NRK Naturvernforbundet komme til orde uimotsagt. Blant annet får forbundet påstå at småkraftbransjen har store ressurser og at investorer står bak. Det er klart at det tjener Naturvernforbundets konservative samfunnssyn å framstille bransjen som tung og råkapitalistisk, men dette er ikke sannheten. Småkraftforeninga representerer blant annet 200 kraftverk som er bygget ut og drevet av lokale grunneiere. Utbygginger i regi av grunneiere vil ikke bare skape mer lokal verdiskaping, men vil også være nærmest til å ta gode hensyn til lokale landskapssærpreg og bærekraftighet. Skånsomme småkraftutbygginger er et nødvendig og godt bidrag til en høyst nødvendig satsning på fornybar, miljøvennlig energi. Verden står overfor massive klimautfordringer, og en konservativ holdning som den Naturvernforbundet står for i slike saker vil bare bidra til å bremse nødvendige tiltak for å bedre det globale klimaet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda