logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Besøk hos lokalforeningen


Svein Henning Rafdal, Lars Emil Berge og Henrik Glette foran kraftverket til førstnevnte.
Daglig leder i Småkraftforeninga, Henrik Glette, var mandag på besøk hos lokalforeninga i Hordaland. Her fikk han blant annet en grundig orientering om situasjonen for de lokale kraftutbyggerne når det gjelder eiendomsskatten.

Av Henrik Glette
Lagt ut 28/09-2010

Småkraftforeninga møttes hos Svein Henning Rafdal på kraftverket hans i Åkrafjorden. Her, i idylliske omgivelser, har flere lokale grunneiere bygd ut småkraftverk. Svein Henning har to generatorer på til sammen 2,8 MW installert effekt. Diskusjonen gikk livlig om mange ulike utfordringer for småkrafteiere både lokalt og nasjonalt. Det er åpenbart at det er et stykke å gå når det gjelder rammevilkår for næringa, og spesielt de grønne sertifikatene er et sårt tema for småkrafteiere her som ellers i landet. Det ble framhevet hvor viktig lokalforeninga var for å komme i dialog med grunneiere og lokale beslutningstagere. Småkraftforeninga håper å få etablert flere slike lokale avdelinger. Flere av de lokale utbyggerne har opplevd at eiendomsskatten har vært en byrde for allerede dyre utbygginger i startfasen. De har derfor kontaktet kommunen for å få på plass en særskilt ordning som sørger for at eiendomsskatten ikke bidrar til å velte investeringene og verdiskapingen. Formannskapet i Etne har vært velvillige, og sendte blant annet en forespørsel til Finansdepartementet om hvorvidt de kunne lage slike ordninger. Departementet har ikke svart, men finansminister Sigbjørn Johnsen indikerte i et svar til stortingsrepresentant Ketil Solvik-Olsen at dette nok kunne være vanskelig. Det er åpenbart for Småkraftforeninga at det må en regelendring til, og debatten gikk livlig under besøket hos lokalforeninga om hvordan dette skulle ordnes.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda