logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Riis-Johansen tar ikke omkamp om overgangsordning

Europower.com melder at Riis-Johansen kan bekrefte at forhandlingene med Sverige om et felles sertifikatmarked er i rute. I samme sak sier han også at det ikke er tale om noen omkamp om overgangsordningen. Småkraftforeninga har ingen intensjon om å legge den ballen død.

[LINK]

Av Henrik Glette
Lagt ut 29/09-2010

Småkraftforeninga mener at politiske løfter også skal holdes, og inviterer ministeren til å møte noen av grunneierene som investerte i fornybar kraft under en klar forutsetning av at de ville bli inkludert i ordningen. Da vil han kunne se hvilken innsats som er lagt ned for å bidra til regjeringens mål om økt andel fornybar energi. Da kan ministeren selv få forklare hvorfor alle de tydelige og klare løftene som har blitt gitt av ulike statsråder ikke skal holdes til de som i verste fall risikerer konkurs fordi forutsetningene og rammevilkårene blir endret underveis.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda