logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga i paneldebatt

I forbindelse med lanseringen av nettutviklingsplanen til Statnett, var Småkraftforeninga invitert som paneldeltaker på presseseminar. Her ble det satt er sterkt fokus på viktigheten av betydelige investeringer i linjenettet.

Av Henrik Glette
Lagt ut 30/09-2010

Daglig leder i foreninga, Henrik Glette, deltok i panelet sammen med blant annet Marius Holm fra Bellona. I debatten understreket foreninga at det er full stopp for nye småkraftverk i Sogn og Fjordane og på Søre Sunnmøre på grunn av manglende nettkapasitet. Dette er et stort hinder for videre investering i fornybar energi i et område med betydelig potensial. Det er også viktig for Småkraftforeninga å understreke at den ikke har noen formening om design eller trasévalg, men er svært opptatt av at den videre utbyggingen skal skje uten ytterligere forsinkelser. Statnett foreslår i sin nettutviklingsplan å investere 40 milliarder i linjenettet de neste ti årene. Les mer om planen på http://statnett.no

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda