logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Sogn og Fjordane best på småkraft

Nationen melder i en ny artikkel at Sogn og Fjordane er det fylket med flest småkraftprosjekt. Vestlandsfylket topper klart oversikten over antall småkraftverk, uansett om det måles i produksjon, effekt eller antall kraftverk i drift. Styreleder Trond Ryslett er intervjuet i saken, og understreker viktigheten av grunneiereide småkraftverk.

[LINK]

Av Henrik Glette
Lagt ut 05/10-2010

Ryslett trekker også fram viktigheten av innsatsen til Sandane-konsulenten Hermod Seim, som har bidratt til solide og lønnsomme utbygginger i fylket. Les hele artikkelen hos Nationen:

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda