logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Uklar toll- og avgiftsrevisjon av kraftverk

Uklare tilbakemeldinger etter toll- og avgiftsrevisjon av kraftverk får Småkraftforeninga til å be om avklaring fra Toll- og avgiftsdirektoratet.

Av Henrik Glette
Lagt ut 12/10-2010

Etter en revisjon for å kontrollere innrapporteringen i forbindelse med forbruksavgift på elektrisk kraft, ga kontrollrapporten noen utydelige signaler. Kontrollen avdekket at elektrisk kraft levert til Storbritannia via et eksternt selskap ikke var deklarert pa særavgiftsoppgaver. Småkraftverket presiserer at dette skal være gjort av selskapet som videresolgte kraften. I kontrollrapporten skrives det "Det anbefales at kraftselskapet sørger for at aIle leveransene blir innrapportert og spesifisert pa avgiftsoppgavene til Tollvesenet. Det ble ellers ikke funnet grunnlag for etterberegninger etter gjennomført kontroll." Det er viktig at det er klart for småkraftbransjen hvem som har ansvar for innrapportering av kraft solgt til utenlandske markeder samt at dette ikke dobbeltrapporteres, og foreninga vil i brev til Toll- og avgiftsdirektoratet be om en avklaring på dette.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda