logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Energidebatten mangler fakta

Under sitt innledningsforedrag på Energidagene 2010, satte NVE-sjef Agnar Aas an tonen. Desto mindre fakta man har, desto lettere er det å ha sterke meninger, slo han fast. Og føyde til at – det har vi jo sett i debatten i det siste.

Av Henrik Glette
Lagt ut 14/10-2010

Aas slo fast foran en fullsatt sal at forsyningssikkerheten til Bergen er uholdbar. En enkelt feil i systemet kan være nok til å skape mørklegginger i bergensområdet. I tillegg er situasjonen i ferd med å bli like prekær i Stavanger. - Og folk der er vel knapt mer glade i master enn de er i Hardanger, mente Aas. Situasjonen er så prekær på så mange steder, og de mulige konsekvensene så store at NVE nå vurderer å be om at det etableres lovmessige krav til forsyningssikkerhetsnivået. Aas mente også at den politiske forankringen har vært for svak og kommet for sent i disse prosessene, og NVE-sjefen mente at man bør vurdere en ordning for kraftforsyningen som fungerer slik Nasjonal transportplan fungerer innen samferdsel. Han mente det var fornuftig med en “time-out” i Hardanger-saken, men understreket at det ikke er en akseptabel saksbehandlingsmetode i framtidige saker. Energidagene 2010 foregår 14.-15. oktober i Oslo, og samler store deler av energibransjen. På http://energidagene.no vil etter hvert presentasjoner og saker legges ut.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda