logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Visuelle hensyn må vike for klimahensyn

Leder Einar Håndlykken i miljøstiftelsen ZERO var hentet inn for å opponere under Energidagene 2010, men proklamerte at organisasjonen er “for småkraft, for vindkraft, for bioenergi og for kraftlinjer” og følte seg hjemme i forsamlingen.

Lagt ut 14/10-2010

Håndlykken framhevet at miljøbevegelsen er delt – mellom de som vektlegger klima og de som vektlegger naturvern. For ZERO er det langt viktigere å sikre hensynet til fornybar kraft enn å “redde utsikten fra hyttefelt”. Samtidig må det selvsagt tas hensyn til biologisk mangfold i byggingen av kraftlinjer og ny produksjon, men hensynet til utikt og estetikk ikke kunne være det bærende. Dette sto i sterk kontrast til Anne Marie Aamelfot Hjelle fra Den norske turistforening, som mente at det ikke var rom for mer vekst, og at kraftbehovet måtte vike. Hun mente at energieffektivisering er tilstrekkelig for å sikre behovet, og innrømte ingen behov for hverken økt produksjon av fornybar kraft eller bedret forsyningssikkerhet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda