logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Bot og fengsel for brudd på vannressursloven

NRK Trøndelag melder at to menn er dømt for å ha bygget en 1400 meter lang rørgate og en kraftstasjon i Snillfjord uten tillatelse. Den ene er i Frostating lagmannsrett dømt til fengsel i 45 dager. Den andre må betale 50.000 kroner i bot.

[LINK]

Av Henrik Glette
Lagt ut 01/11-2010

Ifølge dommen fra lagmannsretten bygget 49-åringen som eier og daglig leder i småkraftselskapet en ca. 1400 meter lang, nedgravd rørgate til Åstfjorden i Snillfjord i Sør-Trøndelag. I konsesjonen var det bestemt at vannet skulle føres i tunnel gjennom fjellet. I tillegg ble kraftstasjonen bygget i dagen ved fjorden, ifølge konsesjonen skulle den ha vært plassert inne i fjellet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda