logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Forslag til bedre fordeling av nettkostnader fra NVENVE foreslår felles tariffering av regional- og sentralnettet for at fremtidige kostnader ved nettinvesteringer i regionalnettet skal fordeles på strømkunder i hele landet. Dette gjelder blant annet de forventede nettinvesteringene som følger av økt utbygging av fornybar energi.

Av Henrik Glette
Lagt ut 03/11-2010

Hovedtrekkene i forslaget fra NVE er i tråd med det Småkraftforeninga har arbeidet for. Ved innføring av felles tariffering vil kostnadene i regionalnettene bli fordelt på alle. For kunder tilknyttet distribusjonsnett som har høye kostnader til overliggende regionalnett i dag vil forslaget innebære redusert nettleie, mens for kunder tilknyttet distribusjonsnett som har lave kostnader til overliggende regionalnett vil endringen medføre økt nettleie. Forslaget fra NVE blir nå sendt på høring, og Småkraftforeninga vil gå grundig inn i saken og avgi høringsuttalelse. Du kan lese mer om forslaget her: http://nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Pressemeldinger/Bedre-fordeling-av-fremtidig-nettkostnader/

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda