logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Interpellasjon om småkraft på Stortinget

Bjørn Lødemel fra Høyre fremmer en interpellasjon til landbruks- og matministeren om småkraft som inntektsgrunnlag i jordbruket. Han tar her opp overgangsordningen for grønne sertifikater, grunnrenteskatten, og andre problemstillinger private grunneiere møter når de skal bygge ut småkraft.

Av Henrik Glette
Lagt ut 10/11-2010

Småkraftforeninga er glad for at Lødemel tar opp disse viktige problemstillingene, og håper at ministeren kan se at småkraftnæringen for mange er en nøkkel til å kunne fortsatt bo i distriktene og drive landbruk. En interpellasjon er en mer omfattende form for spørsmål til regjeringen eller en statsråd enn et spørretimespørsmål, og gjelder ofte større og politisk viktigere saker. Det holdes som oftest en debatt i Stortinget om interpellasjonen. Her kan du lese Lødemels interpellasjon http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Interpellasjoner/Interpellasjon/?qid=47080

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda