logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftseminar i Hardanger

Fredag deltek dagleg leiar Henrik Glette i Småkraftforeninga på småkraftseminar på Grimo i Ullensvang. Her har lokale krefter samla ekspertar og kraftinteresserte til eit spanande og visjonært seminar.

Lagt ut 25/11-2010

Seminaret set søkelyset på fleire viktige tema, og syner kor viktig det er at det i framtida vert lagt betre til rette for at grunneigarar kan nytte ressursane på eigen grunn. SMÅKRAFTSEMINAR KRAFTUTBYGGING I EIGEN REGI - ELLER "SELJA PÅ ROT" Stad: Hauso Samfunnshus, 5777 Grimo. Tid: 26. november 2010 Møteleiar: Landbruksdirektør Ole Bakkebø 1100-1110 Vel møtt v/ styreleiar i Jåstadkraft AS Jørund Kvestad 1110-1125 Opning v/ ordf. Solfrid Borge 1125-1150 Presentasjon av Kompetansesenter for småskala energi- og klimatiltak v/ initiativtakar ordf. Marit Åse, Samnanger 1150-1200 Beinstrekk 1200-1230 Erfaringar frå anleggsperioden v/ eigarane av Jåstadkraft AS 1230-1300 Erfaringar frå anleggsperioden v/ eigarane av Grimokraft AS 1300-1415 Matpause Deretter kan deltakarane sjå utstillingane til inviterte teneste- og utstyrleverandørar 1415-1445 Status for nettkapasitet i Indre Hordaland v/ dagleg leiar i IHK Harald Sandvik 1445-1515 Grøne sertifikat – Kor står saka og korleis posisjonera seg v/ Magnar Lussand 1515-1530 Oppsummering 1530-1600 Forflytning til Jåstad Kraftverk 1600-1630 Offisiell opning av Jåstad Kraftverk v/ fylkesmann Lars Sponheim

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda