logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Saneringstillatelse på Sunnmøre i Stortinget

Stortingsrepresentant Elisabeth Røbekk Nørve (H) tok nylig opp saneringstillatelsen som er gitt for 66kV-linja fra Leivdal til Haugen i et skriftlig spørsmål til Olje- og energiminsteren. Dette fikk direktør Rune Kiperberg til å se rødt og løpe til Sunnmørsposten. Samtidig har småkraftselskapenes advokat Øyvind Kraft sendt et brev til OED som tydeliggjør hvorfor linja ikke kan rives.

Av Henrik Glette
Lagt ut 22/12-2010

Det har vært en begivenhetsrik uke for småkrafteiere og framtidige utbyggere i Austefjorden. De har tidligere klaget inn vedtaket om at Tussa Nett skal få rive den eksisterende linja. Dette vil medføre kostnader for småkraftverkene som er bygget, og vanskeliggjøre utbygging av det massive småkraftpotensialet i området. Her kan du lese spørsmålet fra Nørve og svaret fra ministeren: http://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=48698 Småkrafteierne i Austefjorden har hyret inn advokat Øyvind Kraft for å hjelpe til med å sikre at utbyggingene får tilstrekkelig tilgang på nett og ikke ilegges unødvendige ekstrakostnader. Han har skrevet et brev til OED som påpeker at det blant annet er lagt feil fakta til grunn og at det ikke er tatt høyde for endringer i Energiloven i løpet av behandlingstida. Her kan du lese hans brev: http://www.kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=74 Samtidig har direktøren i Tussa Nett reagert kraftig på at ikke stortingsrepresentant Nørve tok kontakt med ham i forbindelse med saken. Dette er omtalt i Sunnmørsposten: http://www.smp.no/nyheter/article293047.ece

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda