logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Avisa Hallingdølen med støtte på leiarplass

"Å stole på politikarar er ikkje alltid så lurt. Det har eigarane av småkraftverk i Hallingdal fått erfare." Dette skriv avisa Hallingdølen på leiarplass, og gjev Småkraftforeninga si fulle støtte i kampen for tilbakeverkande kraft for elsertifikata.

Av Henrik Glette
Lagt ut 14/01-2011

Småkraftforeninga mobiliserer i desse dager kommunar og lokalmiljø for å synleggjere kva konsekvensar det har for lokal verdiskaping når sentrale politikarar ikkje følger opp eigne lovnadar. Leiaren i avisa Hallingdølen er ei særs verdsett støtte, og gjev foreninga inspirasjon til at fleira kan overbevisast om urettvisa næringa har vore utsett for. Om du driv eit kraftverk og kommunen din ikkje har vedteke ei uttale, kan du kanskje ta kontakt med ordførar og rådmann. Leiaren i avisa kan vere til inspirasjon. Særs den siste setninga er inspirerande: "Me tek det for gitt at regionrådet stiller seg bak kravet til Småkraftforeninga." Lei leiaren her: http://www.hallingdolen.no/meiningar/leiar/article186633.ece

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda