logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga på Energi Norge-seminarDaglig leder Henrik Glette holdt i dag foredrag på Energi Norges temadag om småkraft og nett.

Lagt ut 08/02-2011

Rundt femti deltagere, mange fra lokale nettselskaper, fikk høre Småkraftforeningas syn på utfordringene næringa står overfor i nettilknytning. Anleggsbidrag, prioritert satsing og nødvendige investeringer var sentrale tema. De neste årene vil manglende nettilgang være den største utfordringen for å få realisert småkraftpotensialet i Norge. Andre foredragsholdere var blant annet fra Energi Norge, Statnett og andre interessenter i bransjen.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda