logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Lytt på dine egne, Riis-JohansenSmåkraftforeninga taler stadig til døve ører og møtes med ulne "helhetlige vurderinger" når vi krever at alle småkraftverk bygget etter 1. januar 2004 skal være med. Kanskje lytter han bedre til sine egne? Rogaland Senterparti vedtok nylig en resolusjon på sitt årsmøte som gir håp.

Av Henrik Glette
Lagt ut 23/02-2011

Fylkesårsmøtet til Rogaland Senterparti har åpenbart skjønt at ikke bare står økonomien til lokale gründere på spill, men også tilliten til politikere. Uttalelsen til årsmøtet er forbilledlig klar og tydelig. Kan vi håpe at tydeligheten og ærligheten er smittsom? Lytter du, statsråd? ALLE SMÅKRAFTVERK MÅ MED I EL SERTIFIKATORDNINGA Rogaland Senterparti ber Storting/Regjering om at det i lova om el-sertifikat blir tatt med ei ordning der all fornybar energi utbygging, sett i gong etter 1.1.2004 har høve til å søkje om å få vera del av denne ordninga. Det vil vera heilt urimeleg å etablera eit framtidig regelverk der like prosjekt blir handsama ulikt, basert på oppstartstidspunktet og utan omsyn til at føremålet med ordninga er å tilrettelegja for produksjon av fornybar energi. http://www.senterpartiet.no/getfile.php/Bildegalleri/Fylkesfiler/11-Rogaland/ALLE%20SM%C3%85KRAFTVERK%20M%C3%85%20MED%20I%20EL%20SERTIFIKATORDNINGA.pdf

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda