logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Småkraftforeninga: viktig avgjørelse

Småkraftforeninga er svært glad for at det nå er tatt en avgjørelse om å bygge ut linjenettet fra Sima til Samnanger. –Manglende linjekapasitet er den viktigste flaskehalsen for utbygging av ny fornybar energi, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga.

Lagt ut 01/03-2011

Den nye linja vil føre til at det vil bli mulig å realisere rundt 1 TWh ny produksjon som har vært stanset på grunn av manglende kapasitet i nettet. Enda viktigere er det at regjeringen nå setter fart på byggingen av linja fra Ørskog til Fardal, hvor en tredjedel av småkraftpotensialet i Norge er innestengt av manglende nettkapasitet. -Nettet er viktig nasjonal infrastruktur, sier Glette. –Det er svært viktig for både klimavennlig fornybar energi og for næringsutvikling i distriktene at myndighetene nå tar tak i den prekære situasjonen. Småkraftforeninga understreker viktigheten av at det tas miljøhensyn, men de nedsatte utvalgene klarte ikke å vise til at det var realistisk eller nødvendig å velge den langt dyrere sjøkabelen, som i tillegg ville ha forsinket utbyggingen med mange år. -Vi håper denne avgjørelsen viser at regjeringen nå tar utfordringene knyttet til kraftens infrastruktur på alvor og setter inn de nødvendige ressursene for å få dette på plass over hele landet.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda