logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Advokatfirma: regjeringen risikerer rettssakerNationen melder i dag at advokatfirmaet Grette mener regjeringen risikerer å pådra seg søksmål i hundremillionersklassen som en følge av at “byggestart” skal være skjæringstidspunktet for sertifikatberettigelse. Løsningen er enkel, mener Småkraftforeninga.

Av Henrik Glette
Lagt ut 03/03-2011

Småkraftforeninga, 70 kommuner og andre ber i høringsrunden om at alle småkraftverk som er satt i drift etter 1. januar 2004 må få sertifikatberettigelse. Skulle regjeringen tviholde på byggestart, ble det i 2005 gjort en grundig utredningsjobb av Sweco på oppdrag for NVE. Rapporten konkluderer med at det ikke er mulig å gi en entydig definisjon av byggestart som vil omfatte alle typer prosjekter. En variert dokumentasjon må forventes presentert, og det kan bli et tolkningsproblem i enkelte tilfeller. Likevel gjør rapporten en grundig kartlegging av alle enkeltprosjekter og dokumenterer i stor grad byggestart for disse. Det vil derfor være mye enklere å avgjøre hvilke anlegg som er sertifikatberettigede dersom politikerne holder sine opprinnelige løfter og stter “byggestart 1. januar 2004” som skjæringstidspunkt. Her finner du rapporten: http://kraftverk.net/downloadfile.php?blobId=76 Her kan du lese saken i Nationen

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda