logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

NVE: Ny søknadsmal for småkraftverk


Fotograf: Henrik Svedahl, NVE
Mal for søknader for bygging av småkraftverk er revidert, og kan lastes ned. De nye endringene består i hovedsak av presiseringer, melder NVE.

Lagt ut 09/03-2011

Den største delen av presiseringene finnes i kapittel 3; Virkninger for miljø, naturressurs og samfunn. Det er lagt opp til en ny inndeling av kapitlene som omhandler naturens mangfold, landskap og inngrepsfrie naturområder. Det skal også gjøres en sammenstilling av de samlede konsekvensene av tiltaket, og den samlede belastningen for temaer som anses som konfliktfylte skal vurderes. Den reviderte malen tar utgangspunkt i gjeldende mal som sist ble endret 20. september 2007. Behovet for en revidering har vist seg etter lengre tids bruk av eksisterende mal, og kvalitetssikring av en stor mengde søknadsutkast. Last ned den nye malen her; http://www.nve.no/no/Nyhetsarkiv-/Konsesjonsnyheter1/Ny-soknadsmal-for-smakraftverk/ Kilde: NVE

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda