logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Konkurransetilsynet vil dele opp Statkraft

Konkurransetilsynet vil styrke konkurransen i kraftmarkedet ved å dele opp Statkraft og begrense krysseierskapet i bransjen, melder Teknisk Ukeblad.

Av Henrik Glette
Lagt ut 11/03-2011

Konkurransetilsynet peker med dette på sentrale utfordringer for både dannelsen av rammevilkår og dynamikken i markedet. Småkraftforeninga opplever stadig at det er vesentlige utfordringer knyttet til at de store offentlig eide selskapene besitter betydelig markedsmakt og definisjonsmakt i myndighetspåvirkningen. Disse har et inntektsbilde preget av at produksjonsanleggene deres i stor grad er nedbetalt og bygget i en tid preget av offentlig dugnad og ikke bedriftsøkonomi. Dette gjør det vanskelig at disse skal definere rammevilkårene og prisene i kraftmarkedet. I tillegg finansierer disse storselskapene også sine egne småkraftsatsninger. Småkraftforeninga synes derfor det er svært interessant at Konkurransetilsynet viser interesse for denne problemstillingen, og håper at det også ser spesielt på nettselskapenes dobbeltrolle som monopolaktører innen felles infrastruktur og selskaper innen konsern med betydelig konkurranseutsatt virksomhet. Les hele saken på Teknisk Ukeblad her: http://www.tu.no/energi/article283239.ece

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda