logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Null kabler gir null investeringOlje- og energiminister Ola Borten Moe sier til Dagens Næringsliv i dag at han vil ha flere kraftverk, men vil holde igjen på utenlandskablene. Dette er oppskriften på investeringstørke i fornybarsektoren, mener Småkraftforeninga.

Lagt ut 31/03-2011

-Her må ikke politikerne la seg forvirre av at det har vært rekordunderskudd i det norske kraftmarkedet i vinter, og løpe til med forhastede løsninger, sier Henrik Glette, daglig leder i Småkraftforeninga. –Så lenge vi er avhengige av meterologi og naturlige svingninger, vil situasjonen i markedet svinge fra stort underskudd til stort overskudd. Da må vi sikre økt produksjon og økt markedsadgang. Småkraftforeninga mener disse utfordringene må møtes med økt produksjonskapasitet og økt markedstilgang, ikke bare en av delene. Tross at regjeringen gir et løft med den nye sertifikatordningen, vil denne politikken gjøre det alt for risikabelt å investere i uregulert fornybar kraft. Det er svært positivt at det kommer tydelige signaler om økt satsing på linjenettet, men bekymringsverdig dersom det gis signaler om revers i satsingen på utenlandsforbindelser. Det meste av den nye fornybare energien som skal skapes, er uregulert. I småkraftens tilfelle vil det si at man produserer mest når det er nedbør og snøsmelting. Da er man avhengig av god tilgang på markeder i produksjonsvinduene. Med stor tilførsel av vindkraft og småkraft, vil prisene etter milde vintre falle til bunns og inntektsgrunnlaget til småkraften forvitre. Dette er en avsporing i energidebatten og vil dessuten være et tilbakeslag i kampen for mer fornybar energi for å slå tilbake klimaendringene. Her må det avklares om dette faktisk er regjeringens politikk. Det skal de neste årene investeres milliardbeløp i produksjonsanlegg for fornybar energi. Dette signalet vil medføre en usikkerhet blant investorer som vil gjøre det svært vanskelig å oppnå tidligere erklærte mål. -Elsertifikatordningen var et stort skritt fram for fornybar energi, sier Henrik Glette i Småkraftforeninga. –Manglende satsing på linjenettet i Norge og kabler til utlandet vil være to like store skritt tilbake.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda