logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

OED avviser klage på sanering av nett

Småkraftforeninga er en av flere klagere på tillatelsen Tussa Nett fikk til å sanere 66 kV-linja fra Haugen til Leivdal på Sunnmøre. Klagen ble i dag vedtatt avvist av OED. Dette er et tilbakeslag for småkraftens "rett til nett" og nettselskapenes plikt til å sørge for infrastrukturen.

Av Henrik Glette
Lagt ut 08/04-2011

Småkraftforeninga vil nå gå gjennom vedtaket i OED og vurdere hvilke konsekvenser dette har for småkraftens rett til nett. Det er likevel klart at det oppleves som urimelig at nettselskap som utfører offentlige infrastrukturoppgaver og tar ut mange millioner i årlig utbytte, ikke er pliktige til å opprettholde og vedlikeholde nettet, men kan i praksis la nettet forfalle og føre kostnaden ved nytt til små produsenter. Småkraftforeninga mener dettte understreker behovet for en gjennomgang av nettselskapenes rolle og struktur. Nødvendig infrastruktur er en felles oppgave, og kan ikke være en ren finansiell melkeku for skral kommuneøkonomi. Småkraftforeninga vil komme tilbake til konsekvenser og utfordringer dette gir. Her kan du lese hele vedtaket: http://www.regjeringen.no/upload/OED/Tussanett.pdf

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda