logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Statkraft-konsesjon kjent ugyldigGrunneiere i to selskaper ønsket å bygge ut fallrettighetene på egen eiendom, men myndighetene ga konsesjon og rett til ekspropriasjon til Statkraft. I en fersk skjønnsavgjørelse er den ene konsesjonen kjent ugyldig, skriver Rana Blad.

Lagt ut 26/04-2011

Begge selskapene som er eid av lokale grunneiere ønsket primært at konsesjonene skulle kjennes ugyldige og at de selv skulle få mulighet til å bygge ut. Durmålskraft har ikke fått medhold, og de er tilkjent en erstatning på 15,5 millioner for fallet. Leirskårkraft har fått medhold i at Statskrafts konsesjon er ugyldig, fordi myndighene ikke visste om at Leirskarkraft allerede var gitt konsesjon, da de ga Statkraft tillatelse. I praksis betyr det at Leirskarkraft selv kan utnytte de aktuelle vassdragsressursene. Småkraftforeninga vil sette seg inn i saken og følge en eventuell videre behandling med interesse. Les hele saken hos Rana Blad: http://www.ranablad.no/nyheter/article5583405.ece

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda