logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Bekkekløftene ikke truetFor første gang gir artsdatabanken ut en rødliste over truede naturtyper. For småkraftnæringen er det svært gledelig at det blir konstatert at skogsbekkekløftene hverken er truet eller nær truet.

Av Henrik Glette
Lagt ut 18/05-2011

Det er Nationen som i dag melder at "Småkraftinteressene vil finne godt nytt i den ferske rødlista: Norske småkraftressurser renner i skogsbekkekløfter. Og slike kløfter er verken truet eller nær truet." Dette er et kraftig varsel til verneinteresser som lenge grunnløst har hevdet at småkraftutbyggingen truer naturtypen. Dette er altså nå tilbakevist, noe som gjør at en fornuftig utnyttelse av ressursene i norske bekker og elver fremdeles er mulig og hensiktsmessig. Her kan du lese saken i Nationen:http://www.nationen.no/2011/05/18/landbruk/naturvern/miljo/rodlista/artsmangfold/6639241/ Her er artsdatabankens egen nettsak om rødlista: http://www.artsdatabanken.no/ArticleList.aspx?m=6&amid=9275

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda