logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Det norske elmarkedet 20 år - nye utfordringer venterNorge er i forhandlinger med EU om fornybardirektivet, og disse forhandlingene kan medføre betydelige forpliktelser til fornybar strømproduksjon. Som et første steg, og med bred politisk oppslutning, ønsker regjeringen at Norge skal tre inn i det svenske elsertifikatmarkedet.

Lagt ut 24/05-2011

Et forslag til lov om elsertifikater er nå på høring, og en avtale med Sverige legger til grunn at fornybar strømproduksjon i Norge skal økes med 13 TWh innen 2020. I oktober 2011 er det like før lanseringen av ordningen. Det er derfor naturlig at dette blir et hovedtema for Norges energidager 2011. Noen måneder senere vil også regjeringen etter all sannsynlighet legge fram sin klimamelding som blant annet vil svare på hvordan Norge kan møte kravene i EUs fornybardirektiv på hele samfunnssektoren. Det arbeides også med en NOU om kraftbalansen 2020 – 2050 samt en stortingsmelding om nettpolitikken. Les mer om Energidagene 2011 på http://www.energidagene.no

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda