logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Tyskland stenger alle kjernekraftverkDen tyske miljøvernministeren Norbert Röttgen kunngjorde mandag at alle atomkraftverkene i landet skal stenges innen 2022. Dette forsterker i stor grad behovet for store mengder ny fornybar energi, og vil påvirke markedet for fornybar energi i Europa.

Av Henrik Glette
Lagt ut 30/05-2011

BBC melder at det forventes betydelige hopp i kraftprisene og et betydelig press på både kullkraft og fornybare kraftkilder som en følge av de tyske planene. Tyske myndigheter har planer om at kjernekraften som i hovedsak produseres sør i landet skal erstattes av vindkraftanlegg lenger nord i landet. Dette innebærer at det må bygges betydelig kapasitet for transport av kraften til resten av landet. Professor Claudia Kemfert, en energiøkonomi, sier til BBC at kjernekraftulykken i Japan vil føre til økt forbruk av kull over hele verden, og at utslippet av klimagasser vil øke betydelig over de neste tiårene.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda