logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Fornybardirektivet i det blå?

I mai sa statssekretær Eli Blakstad til Teknisk Ukeblad at forhandlingene med EU om Fornybardirektivet skulle være i havn “til sommeren”. Nå er sommeren her, og Teknisk Ukeblad kan melde at forhandlingenhe likevel ikke ble klare til sommeren. Spøker det nå for sertifikatmarkedet?

Lagt ut 22/06-2011

For at det felles sertifikatmarkedet skal tre i kraft har svenske myndigheter satt som betingelse at Norge skal ha implementert direktivet. Dersom markedet nå skal være i drift 1. januar 2012, haster det å få på plass dette. Dessverre føyer dette seg inn i en lang rekke usikkerhetsmomenter for næringen og vil bidra til at det vil bli vanskeligere å få nyttiggjort sertifikatmarkedet for investorer. Det er ikke grunnlag for å beregne sertifikatinntekter i investeringsanalysen for nye anlegg inntil forholdet til EU og Sverige er endelig avklart. Dette understreker igjen problemene med tidshorisonten. Anlegg som ennå ikke har søkt konsesjon og er avhengige av sertifikatinntekter for at prosjektet skal være lønnsomt, vil kunne få store problemer med å være i drift innen fristen i 2020, og utsettelser og usikkerheter som dette bidrar ikke til å berolige investorer. Småkraftforeninga er bekymret for at dette vil kunne stikke kjepper i hjulene for det løftet et velfungerende sertifikatsystem vil kunne være for utbyggingen av ny fornybar energi i Norge. Les artikkelen hos Teknisk Ukeblad her: http://www.tu.no/energi/article288276.ece

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda