logo
Fornybar verdiskaping

Søk blant 200 leverandørar i

Bransjekatalogen


Finn f.eks:Småkraftforeninga
Nedre Vollgate 9
0158 OSLO
e-post:
post@smakraftforeninga.no
Telefon 99 08 08 78


Følg oss på

Avtale med Sverige signeres onsdag

Tross tidligere meldinger om forsinkelser og usikkerhet rundt sertifikatordningen, meldes det nå at avtalen mellom Sverige og Norge om et felles marked for elsertifikater signeres onsdag.

Av Henrik Glette
Lagt ut 27/06-2011

Norge har fremdeles ikke kommet i havn med forhandlingene med EU om fornybardirektivet, og avtalen som signeres onsdag inneholder antagelig et forbehold om at dette kommer på plass. Den svenske regjeringen er deretter avhengig av å få avtalen godkjent av Riksdagen, hvor de er avhengig av støtte fra sosialdemokratene.

Kalenderen:
27/09-2018:
Kraft i Vest 2018 på Sandane

18/10-2018:
Norges Energidager i Oslo

18/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Sogn og Fjordane

23/10-2018:
Elsikkerheits- /FSE-kurs i Ørsta/ Volda